Đặt phòng

Cơ sở & Dịch vụ → Hội thảo và Tiệc

Phòng hội thảo có sức chứa trên 100 người với đầy đủ các trang thiết bị hội họp: Hệ thống âm thanh , ánh sáng, máy điều hoà, Projector, màn chiếu, flip chart, bục nói , Letter head, Giấy viết, bảng trắng , Internet wifi


Đặt phòng