Đặt phòng

Cơ sở & Dịch vụ → Business Center

- Miễn phí wireless.
-  2 máy tính có kết nối internet miễn phí.

 

Đặt phòng